Prohlášení o ochraně soukromí

Napsal Herbert Eder dne , Vyšlo v DSGVO

Prohlášení o ochraně soukromí

Osobní údaje (dále jen "data" z větší části) jsou zpracovávány námi pouze v rozsahu nezbytnosti a za účelem poskytnutí funkčního a uživatelsky přívětivého webu, včetně jeho obsahu a služeb, které jsou zde nabízeny.

Podle článku 4 číslo 1. Nařízení (EU) 2016 / 679, základní nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“), se považuje za „zpracování“ jakéhokoli procesu nebo série operací týkajících se osobních údajů, jako je sběr, prováděné s pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich. shromažďování, organizování, objednávání, ukládání, úpravy nebo úpravy, čtení, dotazování, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jakýmikoli jinými způsoby poskytování, porovnávání nebo propojování, Smazání nebo zničení.

Následující zásady ochrany osobních údajů vás zejména informují o povaze, rozsahu, účelu, době trvání a právním základu zpracování osobních údajů, pokud rozhodujeme o účelech a prostředcích zpracování buď samostatně, nebo společně s ostatními. Kromě toho Vás budeme informovat o komponentách třetích stran, které používáme pro účely optimalizace a zvyšování kvality používání, pokud třetí strany zpracovávají data na vlastní odpovědnost.

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou strukturovány takto:

I. Informace o nás jako zodpovědných
II Práva uživatelů a zúčastněných stran
III. Informace o zpracování dat

I. Informace o nás jako zodpovědných

Odpovědným poskytovatelem této webové stránky z hlediska ochrany dat je:

NLS Informationsmedizin GmbH
Babenbergerstrasse 21
3180 lily pole
Rakousko

Telefon: 02762-52481
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty Chcete-li zobrazit JavaScript musí být zapnutý!

Úředník pro ochranu údajů u poskytovatele:

Herbert Eder

II Práva uživatelů a zúčastněných stran

S ohledem na podrobněji popsané zpracování dat mají uživatelé a subjekty údajů právo

Poskytovatel je dále povinen oznámit všem příjemcům, kterým byly údaje poskytnuty poskytovatelem, jakoukoli opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, které vychází z článků 16, 17 para. 1, 18 DSGVO učit. Tato povinnost však neexistuje, pokud je toto oznámení nemožné nebo nepřiměřené. Uživatel má právo na informace o těchto příjemcích.

Podobně podle článku 21 DSGVO mají uživatelé a subjekty údajů právo vznést námitky proti budoucímu zpracování údajů, které se jich týkají, za předpokladu, že tyto údaje poskytl poskytovatel v souladu s článkem 6 odst. 1 lit. f) Zpracování DSGVO. Zejména je přípustná námitka proti zpracování údajů za účelem přímé reklamy.

III. Informace o zpracování dat

Vaše data zpracovaná při používání našich webových stránek budou vymazána nebo zablokována, jakmile je vynechán účel ukládání, vymazání dat není v rozporu se zákonnými požadavky na ukládání a následně nejsou poskytovány žádné další informace o jednotlivých způsobech zpracování.

datový server

Z technických důvodů, zejména s cílem zajistit bezpečné a stabilní webové stránky, data jsou přenášena pomocí internetového prohlížeče k nám nebo k našemu poskytovatele internetového připojení. znají. Soubory protokolu serveru bude obsahovat typ a verzi internetového prohlížeče, operační systém, web přešli ze kterých jste na našich webových stránkách (referrer URL), místo (y) na našich webových stránkách, které navštívíte, datum a čas každého přístupu a IP adresu internetového připojení, se koná od kterého používání našich webových stránek, vybírán.

Shromážděná data budou dočasně uložena, ale nebudete je sdílet s jinými údaji.

Toto skladování probíhá na právním základě článku 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá ve zlepšení, stabilitě, funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránek.

Data budou vymazána nejpozději po sedmi dnech, pokud nebude vyžadováno další uchovávání důkazů. V opačném případě budou veškerá data nebo jejich část osvobozena od zrušení až do konečného vyjasnění incidentu.

Cookies

a) cookies cookies / session cookies

Na našich webových stránkách používáme tzv. Cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání dat, které jsou uloženy a uloženy v zařízení pomocí internetového prohlížeče, který používáte. Tyto soubory cookie zpracovávají určité informace o vás, jako je například váš prohlížeč nebo údaje o poloze nebo vaše IP adresa, v individuálním rozsahu.  

Díky tomuto zpracování jsou naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, například zpracování nám umožňuje reprodukovat naše webové stránky v různých jazycích nebo nabízet funkci nákupního košíku.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 lit b.) GDPR, pokud tyto cookies zpracovávají data za účelem zahájení smlouvy nebo zpracování smlouvy.

Pokud zpracování neslouží k zahájení smlouvy nebo ke splnění smlouvy, spočívá náš oprávněný zájem na zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Právním základem je pak čl. 6 para. f) GDPR.

Zavřením internetového prohlížeče se tyto soubory cookie relací vymaže.

b) Soubory cookie třetích stran

V případě potřeby naše webové stránky používají také cookies od partnerských společností, s nimiž spolupracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo funkcionalizace našich webových stránek.

Podrobnosti, zejména pro účely a právní základy zpracování cookies třetích stran, naleznete v níže uvedených informacích.

c) možnost likvidace

Instalaci cookies můžete zabránit nebo omezit nastavením internetového prohlížeče. Můžete také kdykoli smazat dříve uložené cookies. Potřebné kroky a opatření však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči. Máte-li dotazy, použijte prosím nápovědu nebo dokumentaci internetového prohlížeče nebo kontaktujte svého výrobce nebo podporu. U takzvaných Flash cookies však zpracování nelze zabránit nastavením prohlížeče. Místo toho musíte změnit nastavení přehrávače Flash Player. Potřebné kroky a opatření závisí na konkrétním přehrávači Flash Player. Máte-li jakékoli dotazy, použijte prosím také funkci nápovědy nebo dokumentaci svého přehrávače Flash Player nebo kontaktujte výrobce nebo uživatelskou podporu.

Pokud byste zabránili nebo omezili instalaci cookies, mohlo by to mít za následek, že nebudou všechny funkce naší webové stránky plně použitelné.

řízení zakázky

Údaje, které jste předali pro použití naší nabídky zboží a / nebo služby, jsou zpracovávány námi za účelem provedení smlouvy a jsou v tomto rozsahu vyžadovány. Uzavření smlouvy a smlouvy není možné bez poskytnutí vašich údajů.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Smazáme data s kompletním zpracováním zakázky, ale musíme dodržovat daňové a obchodní doby uchovávání.

V rámci smlouvy předáváme vaše údaje přepravní společnosti pověřené dodávkou zboží nebo poskytovateli finančních služeb, pokud je převod vyžadován pro dodání zboží nebo pro platební účely.

Právním základem pro přenos dat je pak čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Zákaznický účet / registrační funkce

Pokud vytvoříte zákaznický účet u nás na našich webových stránkách, použijeme Vámi zadaná data při registraci (např. Vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa) výhradně pro předsmluvní služby, pro plnění smlouvy nebo pro účely Péče o zákazníky (např. Poskytnout vám přehled o vašich předchozích objednávkách u nás nebo vám nabídnout tzv. Funkci memo) a uložit. Zároveň uložíme společně s časem adresu IP a datum registrace. Předávání těchto údajů třetím stranám samozřejmě není.

V rámci dalšího registračního procesu získáte souhlas s tímto zpracováním a odkazujeme na tyto zásady ochrany osobních údajů. Námi shromážděné údaje slouží výhradně k poskytnutí zákaznického účtu. 

Pokud souhlasíte s tímto zpracováním, článek 6 para. a) GDPR Právní základ pro zpracování.

Pokud otevření zákaznického účtu navíc slouží předsmluvním opatřením nebo plnění smlouvy, pak právním základem pro toto zpracování je také čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Souhlas, který nám byl udělen při otevírání a vedení zákaznického účtu, lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. Za tímto účelem nás musíte pouze informovat o svém výběru.

Shromážděná data budou vymazána, jakmile zpracování již nebude nutné. Musíme však dodržovat daňové a obchodní lhůty uchovávání.

Zpravodaj

Pokud se přihlásíte k odběru našeho bezplatného newsletteru, budou nám zaslány požadované údaje, tj. Vaše e-mailová adresa a - volitelně - vaše jméno a adresa. Současně ukládáme IP adresu internetového přístupu, ze kterého přistupujete na naše webové stránky, jakož i datum a čas registrace. V rámci dalšího registračního procesu budeme usilovat o váš souhlas s přenosem newsletteru, konkrétně s obsahem a odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů. Shromážděná data používáme výhradně pro zasílání newsletteru - proto se neprodávají zejména třetím stranám.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. a) GDPR.

Souhlas s odesláním newsletteru lze kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. Za tímto účelem nás musíte pouze informovat o svém výběru nebo stiskněte odkaz na odhlášení obsažené v každém newsletteru.

Kontaktní požadavky / kontaktní možnosti

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, údaje, které poskytnete, budou použity ke zpracování vaší žádosti. Specifikace údajů je nezbytná pro zpracování a zodpovězení Vaší poptávky - bez jejich poskytnutí nemůžeme odpovědět na Vaši poptávku nebo v nejlepším případě pouze v omezené míře.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Vaše údaje budou smazány, pokud byla vaše žádost konečně zodpovězena a vymazání není v rozporu se zákonnými požadavky na skladování, například v případě následného provedení smlouvy.

Příspěvky uživatelů, komentáře a hodnocení

Nabízíme Vám zasílání dotazů, odpovědí, názorů nebo hodnocení na našich webových stránkách, dále jen "příspěvky". Pokud tuto nabídku využijete, zpracujeme a zveřejníme váš příspěvek, datum a čas podání a pseudonym, který můžete použít.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. a) GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. Za tímto účelem nás musíte pouze informovat o svém výběru.

Kromě toho zpracováváme i vaši IP adresu a e-mailovou adresu. IP adresa je zpracována, protože máme oprávněný zájem na zahájení nebo podpoře další akce, pokud váš příspěvek zasahuje do práv třetích stran a / nebo je jinak protiprávní.

Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá v nezbytné právní ochraně.

"Facebook" -Sociální plug-in

Na našich webových stránkách používáme plug-in sociální sítě Facebook. Facebook je internetová služba facebook as, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. V EU tuto službu opět provozuje Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dále jen "Facebook".

Certifikováno podle štítu EU-USA pro ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

garantuje Facebooku, že normy EU na ochranu údajů budou dodržovány i při zpracování údajů v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Další informace o možných zásuvných modulech a jejich příslušných funkcích Facebook drží

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

připraven pro vás.

Pokud je zásuvný modul uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našich webových stránkách, internetový prohlížeč si stáhne zobrazení plug-inu ze serverů Facebook v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Facebook zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamenává datum a čas návštěvy našich webových stránek.

Pokud se přihlásíte na Facebook při návštěvě některého z našich zásuvných modulů, budou informace shromážděné modulem plug-in rozpoznány službou Facebook. Takto shromážděné informace mohou Facebook přiřadit vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud například používáte tzv. "Like" tlačítko z Facebooku, budou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu na Facebooku a případně zveřejněny prostřednictvím platformy Facebook. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku nebo zabránit načítání zásuvného modulu Facebook pomocí doplňku pro internetový prohlížeč.

Další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o souvisejících právech a ochranných opatřeních, které Facebook obsahuje, naleznete v níže uvedeném článku

https://www.facebook.com/policy.php

oznámení o ochraně soukromí.

"Twitter" -Sociální plug-in

Na našich webových stránkách používáme plug-in sociální sítě Twitter. Twitter je internetová služba Twitter Inc., 795 Folsom St., 600 Suite, San Francisco, CA 94107, USA, dále jen "Twitter".

Certifikováno podle štítu EU-USA pro ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že budou respektovány standardy EU pro ochranu údajů, včetně zpracování údajů ve Spojených státech.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Pokud je zásuvný modul uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našich webových stránkách, internetový prohlížeč stáhne reprezentaci zásuvného modulu ze serverů služby Twitter v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Twitter zpracovávala vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamenává datum a čas návštěvy našich webových stránek.

Pokud se přihlásíte do služby Twitter během návštěvy některého z našich modulů plug-in, společnost Twitter tyto informace rozpozná prostřednictvím tohoto pluginu. Takto shromážděné informace může Twitter přidělit vašemu osobnímu účtu. Pokud tedy používáte tzv. "Share" tlačítko ze služby Twitter, budou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu služby Twitter a případně zveřejněny prostřednictvím platformy Twitter. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Twitteru nebo provést příslušná nastavení ve svém účtu Twitter.

Další informace o shromažďování a používání dat, jakož i o souvisejících právech a ochraně, které Twitter obsahuje, jsou obsaženy ve spodní části

https://twitter.com/privacy

oznámení o ochraně soukromí.

Youtube

Na našich webových stránkách používáme YouTube. Jedná se o video portál YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, dále jen "YouTube".

YouTube je dceřinou společností Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Certifikováno podle štítu EU-USA pro ochranu soukromí

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garantuje společnosti Google a tím i dceřiné společnosti YouTube, že požadavky EU na ochranu dat jsou také dodržovány při zpracování dat v USA.

Používáme YouTube ve spojení s funkcí Rozšířený režim ochrany osobních údajů, která vám ukáže videa. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek. Podle služby YouTube funkce Enhanced Privacy Mode znamená, že níže uvedená data nejsou přenášena na server serveru YouTube, pokud ve skutečnosti nezačnete přehrávat video.

Bez této funkce "Enhanced Privacy" budete připojeni k serveru YouTube ve Spojených státech, jakmile navštívíte některou z našich webových stránek, které obsahují video YouTube.

Toto připojení je nutné pro zobrazení příslušného videa na našich webových stránkách prostřednictvím internetového prohlížeče. V průběhu této doby bude YouTube alespoň shromažďovat a zpracovávat vaši IP adresu, datum a čas a také webové stránky, které navštěvujete. Připojuje se také k reklamní síti Google DoubleClick.

Pokud jste přihlášeni ke službě YouTube současně, služba YouTube vám poskytne informace o připojení ke svému účtu YouTube. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z YouTube nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu YouTube.

Za účelem funkčnosti i analýzy chování při používání ukládá YouTube trvale do vašeho zařízení soubory cookie prostřednictvím internetového prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit ukládání souborů cookie nastavením v internetovém prohlížeči. Další informace naleznete v tématu „Soubory cookie“ výše.

Další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o souvisejících právech a ochraně, které společnost Google uchovává ve službě under

https://policies.google.com/privacy

oznámení o ochraně soukromí.

Vzorek Privacy Policy der Advokátní kancelář Weiß & Partner

tisk E-Mail