debgzh-TWhrcsdanlenfifrelhuitjanoplroruskes

zrušení

ZRUŠENÍ

Pokud si objednáte zboží při návštěvě naší domovské stránky, rádi bychom vás upozornili na následující:

odnětí

Máte právo zrušit smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, kteří nejsou dopravci, převzali poslední zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat

NLS Informationsmedizin GMBH
Babenbergerstrasse 21
A-3180 pole lilie

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty Chcete-li zobrazit JavaScript musí být zapnutý!

informovat vás o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Pokud se strany nedohodnou jinak, nevztahuje se právo na odstoupení od smlouvy na následující smlouvy:
Smlouvy o dodání zboží, které nejsou prefabrikované a jejichž výrobě je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které jsou jasně přizpůsobeny osobním potřebám spotřebitele.

Výrobky na zakázku jsou vyloučeny z vrácení nebo výměny.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Jako kupující nesete náklady na vrácení zboží. Jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, při které nebylo nutné kontrolovat povahu, vlastnosti a funkčnost zboží.
Konec odvolání

Ukázkový formulář pro zrušení

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen vlněné, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück).

na adresu:     

NLS Informationsmedizin GmbH
Babenbergerstrasse 21
A-3180 pole lilie

Fax: +43 2762 -52481
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty Chcete-li zobrazit JavaScript musí být zapnutý!

Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze v případě oznámení na papíře)

datum

tisk E-Mail

kontakt
Důvěrnost údajů je zaručena
Zadejte své příjmení a jméno
Zadejte svůj e-mail!
Váš dotaz na nás?