debgzh-TWhrcsdanlenfifrelhuitjanoplroruskes

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss

Online Content

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytovaných na našich webových stránkách. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se materiálních nebo nemateriálních škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou obecně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo hrubě z nedbalosti Má chybu.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo zastavit zveřejnění dočasně nebo trvale bez předchozího upozornění.

Odkazy a linky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran („hypertextové odkazy“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost, pouze pokud autor věděl o obsahu a bylo to pro něj technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nezákonného obsahu.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných / připojených stránek, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference zadané na vlastní webové stránce autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, e-mailových seznamech a všech ostatních formách databází, do jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací nese výhradní odpovědnost poskytovatel stránky, na kterou se odkazovalo, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů.

Autorská práva a ochranné známky právo

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které vytvořil sám, nebo používat bezlicenční grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty .
Všechny názvy značek a ochranných známek zmíněné na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran, by neměl být učiněn jednoduše proto, že jsou zmíněny!
Autorská práva na publikované objekty vytvořené autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Duplikace nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

Ochrana osobních údajů

Pokud existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy) na webových stránkách, zadávání těchto údajů probíhá dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je povolena - pokud je to technicky možné a rozumné - bez specifikace těchto údajů nebo podle specifikace anonymizovaných údajů nebo aliasu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informacích, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

Zásady ochrany osobních údajů pro použití Facebook-plugins (Like-Button)

Tato webová stránka používá doplňky od poskytovatele Facebook.com, které poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé našich webových stránek, na kterých je nainstalován modul plug-in Facebook, jsou tímto informováni, že modul plug-in naváže připojení k Facebooku, které se přenáší do vašeho prohlížeče, aby se modul plug-in zobrazil na webu.
Údaje jsou dále předávány na server Facebook prostřednictvím používání, které obsahuje informace o návštěvách vašich webových stránek na naší domovské stránce. Pro přihlášené uživatele Facebooku to znamená, že údaje o použití jsou přiřazeny k jejich osobnímu účtu na Facebooku.
Jakmile jako přihlášený uživatel Facebooku aktivně používáte zásuvný modul Facebook (např. Kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“ nebo pomocí funkce komentáře), tato data se přenesou na váš účet na Facebooku a zveřejní se. Tomu se můžete vyhnout pouze tak, že se předem odhlásíte ze svého účtu na Facebooku.
Další informace o využití dat Facebookem najdete v předpisech o ochraně dat na Facebooku.

Prohlášení o ochraně soukromí pro využití Twitteru

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Použitím Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou webové stránky, které navštívíte, propojeny s vaším účtem Twitter a sděleny ostatním uživatelům. Tyto údaje se také přenášejí na Twitter.

Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nevíme o obsahu přenášených dat a jejich použití na Twitteru. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Google + 1

Shromažďování a předávání informací:
Informace můžete publikovat po celém světě pomocí tlačítka Google +1. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů pomocí tlačítka Google +1. Google ukládá jak informace, které jste dali +1 obsahu, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 lze zobrazit jako nápovědu společně s vaším profilovým jménem a vaší fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšil služby Google pro vás i ostatní.

Chcete-li použít tlačítko Google + 1, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro daný profil. Tento název bude použit ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno nahradit jiný název, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita profilu Google se může zobrazovat uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo od vás mají jiné identifikační údaje.

Použití shromážděných informací:
Kromě výše uvedených způsobů použití budou informace, které poskytnete, použity v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Google může publikovat souhrnné statistiky o činnostech uživatelů + 1 nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené weby.

Zásady ochrany osobních údajů při používání služby Google AdSense

Tato webová stránka používá Google AdSense, službu pro integraci reklam od společnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Google AdSense také používá takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Tyto webové majáky lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na těchto stránkách. Informace generované soubory cookie a web beacon o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a doručování reklamních formátů se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tyto informace může společnost Google předat smluvním partnerům společnosti Google. Google však vaši IP adresu nespojí s jinými údaji uloženými o vás. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a za účelem uvedeným výše.

Prohlášení o ochraně soukromí pro využití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používání internetu, které váš prohlížeč přenáší jako součást Google Analytics IP adresa není sloučena s jinými daty Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Google také můžete zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zdroj:  Haftungsausschluss-Vorlage.de a Datenschutzgesetz.de

tisk E-Mail

kontakt
Důvěrnost údajů je zaručena
Zadejte své příjmení a jméno
Zadejte svůj e-mail!
Váš dotaz na nás?