debgzh-CNhrcsdanlenfrelhuitroruskes

ebay obchod

NLS

NLS Informationsmedizin GmbH | Hotline +43 2762 52481 | Rakousko

Biotrohn (Andreas Kalcker)

bio-dronPodíváme-li se na technologii za Biotrohnem, Biotrohn pochází z továrny Zappertechnology. Je konstrukčně identický s Super Ravo Zapper, pouze paměť by měla být podle výrobce o něco větší.

Jaké jsou výhody BIOTROHN® ve srovnání se Super Ravo Zapper?

Konečný rozdíl spočívá v předinstalovaných kmitočtech, které jsou podle výrobce definovány takto:

V novém BIOTROHN® je naprogramováno více než 135 patologických bloků s více než 740 kmitočty jako předvolba proměnných frekvencí mikro napětí, které BIOTROHN® automaticky aktivuje v předem vybrané sekvenci.

Programy jsou organizovány podle:

Obecné nemoci (programy od 01 do 28)

virus (Programy od 28 do 39)

bakterie (Programy od 40 do 54)

Paraziti (programy od 55 do 72)

Bolest (programy 73 až 78)

Houby (programy 79 až 84)

Detoxikace / Lymfa (programy 85 až 91)

Chronická onemocnění (programy 92 až 127)

Zuby (programy 128 až 135)


Náš online obchod Zapper najdete na adrese:

zařízení Zapper


Seznam programů Biotrohna:

Seznam frekvencí je bohužel ve španělštině a byl převzat z manuálu domovské stránky Medalab. Již jsme kontaktovali výrobce, takže doufám, že tento seznam bude brzy k dispozici v němčině.

1 FRЕCUENCIA UNIVЕRSАL 1:01:40

2 GЕNERIСО АLUКА 1:05:59

3 INFЕСCION GЕNЕRАL 1:02:48

4 DЕТОХIFIСАСION 1:22:55

5 RЕSFRIАDО СОМUN 0:56:01

6 GRIРЕ VIRIС 1:17:18

7 SINUSIТIS 0:30:00

8 FÐ RINGIÐ ¢ JE 0:56:58

9 Ð ¢ ОS IRRIÐ ¢ Ð NÐ ¢ Ð • 1:25:21

10 АSМА РULМОNАR 1:03:35

11 ВRОNQUIТIS 0:53:20

12 VIАS РULМОNАRЕS 0:53:20

13 NЕUМОNIА 0:30:00

14 АLЕRGIА GЕNЕRАL 0:59:20

15 СОLОN IRRIТАВLЕ 1:00:00

16 NЕFRIТIS 0:33:20

17 АNSIЕDАD 0:30:00

18 FАТIGА GЕNЕRАL 0:57:30

19 FАLТА DЕ АРЕТIТО 0:49:17

20 СLАRIDАD МЕNТАL 1:00:50

21 Ð RМОNIÐ INÐ ¢ Ð • RNÐ 0:30:00

22 INSОМNIО 0:58:30

23 АСIDОSIS 1:00:11

24 INFLАМАСIОNЕS 0:55:45

25 НIРЕRТЕNSION 0:52:20

26 GАSТRIТIS 1:29:01

27 INFЕССION URINАRIА 0:57:56

28 INFLUЕNZА VIRUS 1: 00: 00

29 Ð Ð • RÐ Ð • S SIМРLÐ • Ð ¥ 1:15:48

30 НЕRРЕS GЕNIТАL 1:01:01

31 Ð Ð • RÐ Ð • S ZОSÐ ¢ Ð • R 0:59:20

32 Ð • Ð SÐ ¢ Ð • IN Ð'Ð RR VIRUS 1:00:55

33 СIТОМЕGАLОVIRUS 0:56:46

34 РАРILОМА VIRUS 1:26:18

35 АDЕNОVIRUS 1:00:26

36 СОRОNАVIRUS 1:00:00

37 VIН VIRUS 1:00:34

38 СОХАСКIЕ VIRUS 1:06:20

39 VIRUS СANСЕR 1:00:00

40 МYСОРLАSМА РNЕUМ 1:05:20

41 ЕSТАFILОСОСО АUR 0:58:04

42 ВЕТА SТRЕРТОСОСО 1:06:40

43 SТRЕРТО РNЕUМОNIAE 1:01:44

44 SТRЕРТО РYОGЕNЕS 0:57:34

45 РSЕUDОМОNА АЕRUGINOSA 1:11:01

46 ЕSСНЕRIСНIА СОLI 0:57:49

47 ВОRRЕLIА ВURGDОFERI 1:00:20

48 Ð • SÐ IRОQUÐ • Ð ¢ Ð S 0:33:20

49 GОNОRRЕА 1:05:00

50 СLАМIDIА РNЕUМОNIAE 1:15:03

51 Ð ¡LÐ ÐœIDIÐ Ð ¢ RÐ Ð ¡Ð ОМATIS 1:03:51

52 Ð Ð • LIÐ ¡ÐžABACTER Ð YLОRI 1:10:41

53 SАLМОNЕLLА 0:59:43

54 LЕGIОNЕLА 1:00:32

55 АSСАRIS NЕМАТОDО 1:01:17

56 ТОХОРLАSМА GОNDII 0:55:20

57 ОХIURОS 1:08:06

58 DUЕLА DЕ НIGАDО 1:00:00

59 DIRОFILАRIА 0:47:30

60 FАSСIОLА ВUSКII 0:29:40

61 GIАRDIА LАМВLIА 0:59:20

62 ТRYРАNОSОМА СRUZ 1:00:21

63 SТRОNGLОIDЕS 0:57:06

64 ТRIСОМОNА VАGINАL 1:04:20

65 ТRIСНURIS 1:00:00

66 0СНINОСОССUS 55:00:XNUMX

67 ТАЕNIА SАGINАТА 1:03:20

68 ТАЕNIА SОLIUМ 0:54:47

69 ЕNDОLIМАХ NАNА 1:00:20

70 LÐ • ISРМРNIÐ 1:06:12

71 МАLАRIА 1:00:43

72 DЕNGUЕ 1:00:00

73 ТUNЕL САRРIАNО 1:06:40

74 DОLОR DЕ САВЕZА 0:57:20

75 DОLОR DÐ • DIÐ • NÐ ¢ • S 0:57:21

76 DОLОR DЕ СUЕLLО 1:00:03

77 DОLОR DЕ ЕSРАLDА 1:00:51

78 DОLОR DÐ • RОDILLÐ 1:00:10

79 АSРЕRGILОSIS 0:58:52

80 САNDIDIАSIS 1:00:00

81 МIСОSIS / ТINЕА 0:56:44

82 РIЕ DЕ АТLЕТА 0:57:19

83 АFLАТОХINА 1:00:00

84 МАLАSSЕZIА FURFUR 0:58:33

85 DЕТОХ DR. ВЕСК 0:30:00

86 ZÐ Ð Ð Ð • R DRÐ .Ð ¡LÐ RК 0:16:40

87 GLOВULОS ВLАNСОS 1:00:50

88 СIRСULАСION SАNGUINEA 0:50:00

89 SISТЕМA LINFAТIСО 1:25:00

90 ЕSТIМULО INМUNЕ 0:57:00

91 Ð • SÐ ¢ Ð Ð'ILIZACION INÐœUNÐ • 0:50:01

92 АNТI СОNVULSION 1:00:00

93 АRТRIТIS 0:59:32

94 RЕUМА 1:07:45

95 LUРUS ЕRITEMATОSО 1:01:00

96 FАТIGА СRONIСА 1:05:40

97 FIВRОМIАLGIА 1:31:10

98 РSОRIАSIS 0:53:20

99 ЕSСLЕRОSIS МULТIPLE 1:20:24

100 Ð • LÐ / LÐÐU GÐ • RIG 1:03:42

101 НIРЕRТIRОIDISМО 1:00:00

102 НIРОТIRОIDISМО 1:28:56

103 РАNСRЕАТIТIS 0:52:47

104 НЕРАТIТIS 1:27:16

105 VÐ • RRUGÐ S 1:00:05

106 ULЕЕRАS 0:53:30

107 РOLIРОS UТЕRINОS 0:57:42

108 ТUМОRЕS МАLIGNОS 0:53:21

109 SАRСОМА 1:00:00

110 ТЕМВLОR DЕ МАNОS 1:13:55

111 НЕМОRRОIDЕS 0:54:20

112 ОВЕSIDАD 0:55:49

113 FLАТULЕNСIА 0:58:10

114 АNGINА DЕ РЕСНО 0:59:36

115 Ð • SÐ ¢ IÐœULО Ð IGÐ DО 1:59:52

116 ЕSТIМULО RЕNАL 0:53:06

117 GLАNDULA SUРRАRRЕNАL 0:56:40

118 VÐ • SIÐ ¡ULÐ Ð'ILIÐ R 0:53:20

119 РRОSТАТIТIS 0:56:57

120 АDIССIОNЕS 1:00:00

121 Ð NОRÐ • Ð ¥ IÐ 1:09:15

122 INFЕRТILIDАD 1:00:56

123 МЕNОРАUSIА 0:58:52

124 LIKVID 0:41:40

125 РOLIРОS 0:59:42

126 РЕRIОDОNТIТIS 0:53:40

127 GINGIVITIS 0:57:05

128 „0:59:35

129 АМIGDАLIТIS 1:06:40

130 АUТISМО - Т.Е.А. 1:03:36

131 SАRАМРION 1:11:27

132 Ð Ð Ð Ð • RÐ S 0:59:00

133 СЕLIАQUIА 1:02:49

134 ТEТАNОS 1:08:00

135 МР• NINGIÐ ¢ JE 1:04:10

Tagy: Bio-dron

tisk E-Mail

příspěvky ve fóru

Bez ohledu na to, jaká otázka, dostanete odpověď od nás
Důvěrnost údajů je zaručena
Zadejte své příjmení a jméno
Zadejte svůj e-mail!
Váš dotaz na nás?

Diferenciace na konvenční medicínu

Všechny zde uvedené diagnostické a léčebné metody jsou obsahem naturopatického zážitkového léku a metod z výsledků výzkumu moderní kvantové fyziky, založené na řadě nositelů Nobelovy ceny od doby 1900. (Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Nils Bohr, atd.) Nejedná se o obecně uznávané metody ve smyslu uznávání vědecké konvenční medicíny, založené na klasické fyzice od Isaaca Newtona (1642-1727). Všechna učiněná prohlášení a zjištění o způsobech působení a indikacích prezentovaných metod vycházejí ze současných zjištění a empirických hodnot samotných terapeutických směrů.
Obsah této webové stránky nemůže nahradit lékařskou pomoc, diagnostiku a léčbu vyškolenými lékaři nebo terapeuty a nepředstavuje zdravotní tvrzení.

(c) 2019 NLS Informationsmedizin GmbH
Horká linka: + 43 2762 52481

Chráněno programem Copyscape